ABG Sp. z o.o.

Prezes Zarządu
Wojciech Greczkowicz

„Ochrona Juwentus i jej pracownicy wykazują się kompetencjami, doświadczeniem i zapleczem umożliwiającym sprawną i właściwą realizację powierzonych zadań(…)”.