Wspólnota Mieszkaniowa

Warszawa, ul. Majolikowa 27

„(…) Usługi świadczone są w zakresie monitoringu wizyjnego jak również poprzez cykliczne wizyty grupy patrolowej na naszym osiedlu.  Pracownicy firmy wywiązują się ze swoich obowiązków w sposób profesjonalny (…)”.