PASSAT – Paweł Pietrzyk

Marek Michejda

„(…) Wyrazy uznania dla Pana Rafała Dopierały – pracownika serwisu Juwentus Sp. z o.o. Pan Dopierała od ponad trzech lat dokonuje okresowych konserwacji i interwencyjnych napraw dwóch dużych systemów sygnalizacji włamania i napadu w naszych obiektach(…)”.