GOOD FOOD S.A. Poznań

Michał Pawlak
Kierownik Działu Utrzymania Ruchu


„(…)Instalacja systemu była przeprowadzona bardzo sprawnie, a pracownicy wykonujący dla nas tę usługę wykazali się profesjonalizmem i fachowością(…)”.