ME-FA International Sp. z o.o.

Piotr Dymek
Dyrektor Zakładu - Pełnomocnik


„(…)W przypadku otrzymania alarmu, dwuosobowy patrol samochodowy pojawia się błyskawicznie a interwencje przeprowadzane są w sposób w pełni profesjonalny(…)”.