DemaxDrill

Anna Tylman
Członek Zarządu


„(…)Podziękowania i wyrazy szacunku należąc się również dla działu technicznego za sprawne i terminowe przeprowadzenie instalacji wraz ze szkoleniem z obsługi systemu(…)”.