Jednostka Wojskowa 4495 w Krakowie

Dowódca
JW 4495 w Krakowie


„(…)Agenci ochrony z powierzonych zadań wywiązują się w sposób prawidłowy, są zdyscyplinowani i sumienni, szybko reagują na nasze dodatkowe potrzeby(…)”.