CWS

Małgorzata Kot
Project Manager
CWS BOCO

„ ... Dział Techniczny Juwentus sprawnie i fachowo wykonał dostosowany do naszych potrzeb system telewizji dozorowej oraz system kontroli dostępu. Wychodząc naprzeciw naszym indywidualnym potrzebom, firma zaprojektowała, wykonała i skonfigurowała również system kontroli losowej, będący wsparciem dla ochrony pełnionej na naszym obiekcie /.../ Profesjonalne doradztwo techniczne, fachowość i wysokie kompetencje pracowników Juwentus pomagają w rozwiązywaniu naszych problemów zarówno technicznych, jak i merytorycznych związanych z obsługą sustemu."

Małgorzata Kot
Project Manager
CWS BOCO

„ ... Dział Techniczny Juwentus sprawnie i fachowo wykonał dostosowany do naszych potrzeb system telewizji dozorowej oraz system kontroli dostępu. Wychodząc naprzeciw naszym indywidualnym potrzebom, firma zaprojektowała, wykonała i skonfigurowała również system kontroli losowej, będący wsparciem dla ochrony pełnionej na naszym obiekcie /.../ Profesjonalne doradztwo techniczne, fachowość i wysokie kompetencje pracowników Juwentus pomagają w rozwiązywaniu naszych problemów zarówno technicznych, jak i merytorycznych związanych z obsługą sustemu."