P.P.H.U. ZAPLECZE Sp. z o.o.

Stanisław Rojek
Wiceprezes Zarządu
P.P.H.U. ZAPLECZE Sp. z o.o.

„ … Na szczególną uwagę zasługuje dział serwisu, który w razie awarii reaguje natychmiast i zapewnia doskonałą opiekę techniczną”

Stanisław Rojek
Wiceprezes Zarządu
P.P.H.U. ZAPLECZE Sp. z o.o.

„ … Na szczególną uwagę zasługuje dział serwisu, który w razie awarii reaguje natychmiast i zapewnia doskonałą opiekę techniczną”