British Council

Ilona Różycka
Facilities Officer
British Council

“ Od blisko dwóch lat mamy również zainstalowany system telewizji przemysłowej /…/ zaprojektowany i wykonany zgodnie z nzszymi potrzebami i oczekiwaniami, /…/ bardzo sprawnie.”

Ilona Różycka
Facilities Officer
British Council

“ Od blisko dwóch lat mamy również zainstalowany system telewizji przemysłowej /…/ zaprojektowany i wykonany zgodnie z nzszymi potrzebami i oczekiwaniami, /…/ bardzo sprawnie.”