DD Media Sp.z o.o.

Agnieszka Marks
Wiceprezes Zarządu
DD Media Sp.z o.o.

Rekomendujemy firmę Juwentus Sp. z o.o. jako rzetelnego wykonawcę systemów alarmowych. W krótkim czasie firma wykonała w naszej siedzibie system alarmowy składający się z czterdziestu czujników oraz systemu kontroli dostępu. Instalacja została wykonana estetycznie i solidnie.

Agnieszka Marks
Wiceprezes Zarządu
DD Media Sp.z o.o.

Rekomendujemy firmę Juwentus Sp. z o.o. jako rzetelnego wykonawcę systemów alarmowych. W krótkim czasie firma wykonała w naszej siedzibie system alarmowy składający się z czterdziestu czujników oraz systemu kontroli dostępu. Instalacja została wykonana estetycznie i solidnie.