Centrum Medyczne Damiana

Leszek Napiórkowski
Dyrektor ds.Administracyjno-Technicznych
Centrum Medyczne Damiana

Zależało nam na związaniu się z solidnym partnerem mogącym pomóc w opracowaniu koncepcji, wykonaniu projektów technicznych, a w dalszej kolejności podjęciu się opieki serwisowej oraz zapewnieniu monitorowania naszych obiektów z wysłaniem w uzasadnionych przypadkach grup interwencyjnych.

Leszek Napiórkowski
Dyrektor ds.Administracyjno-Technicznych
Centrum Medyczne Damiana

Zależało nam na związaniu się z solidnym partnerem mogącym pomóc w opracowaniu koncepcji, wykonaniu projektów technicznych, a w dalszej kolejności podjęciu się opieki serwisowej oraz zapewnieniu monitorowania naszych obiektów z wysłaniem w uzasadnionych przypadkach grup interwencyjnych.