Informacje ogólne

Zajmujemy pozycję jednego z liderów wśród agencji ochrony w Polsce, obsługując kilkadziesiąt tysięcy kontrahentów na terenie całego kraju. W 2016 roku obchodziliśmy 25-lecie działalności. Obecnie Juwentus jest grupą spółek połączonych kapitałowo, z których każda posiada odrębną koncesję MSWiA i specjalizuje się w określonej dziedzinie ochrony mienia. Połączenie potencjału zgrupowanych spółek gwarantuje kompleksową obsługę klientów. 

altNasze zasoby obejmują m.in. nowoczesne centrum monitorowania, wielofunkcyjną platformę internetową  Juwentus24online dla klientów, ogólnopolską sieć biur regionalnych wraz z pełną infrastrukturą instalacyjno-serwisową i załogami interwencyjnymi oraz własny Zespół  Badawczy ds. Rozwoju Technicznego.

Inwestycje w nowoczesne technologie oraz wprowadzanie na rynek nowych produktów i usług są motorami naszego dynamicznego rozwoju. W 2015 roku przychody grupy przekroczyły wartość 270 milionów zł.

Posiadamy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej do kwoty 10 mln zł oraz indywidualne polisy OC wszystkich agentów na kwotę 100 tys. zł. Odpowiedzialność materialna, którą gwarantujemy w umowie, jest rzeczywista.

Dysponujemy zarówno strukturami wyspecjalizowanymi w obsłudze dużych kontraktów, jak i komórkami odpowiedzialnymi za niewielkie zlecenia. Umożliwia to zawsze takie zorganizowanie ochrony, aby koszty jej prowadzenia były współmierne do istniejących zagrożeń oraz do możliwości finansowych klientów.

Należymy do branżowych oraz ponadbranżowych organizacji pracodawców, takich jak: Polski Związek Pracodawców „Ochrona”, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Producentów, Projektantów i Instalatorów Systemów Alarmowych „Polalarm”, Polska Izba Ochrony Osób i Mienia, Business Center Club.
          
Dane spółek Juwentus:

„Ochrona Juwentus” sp. z o.o.
02-826 Warszawa, ul. Poloneza 91
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Nr KRS: 0000046040
NIP 5272260025
Kapitał zakładowy: 946 500,00 zł

Agencja Ochrony „Juwentus” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
02-826 Warszawa, ul. Poloneza 91
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Nr KRS: 0000445763
NIP 5260159645

„Ochrona Juwentus - Bis” sp. z o.o.
02-826 Warszawa, ul. Poloneza 91
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Nr KRS: 0000055382
NIP 5213127773
Kapitał zakładowy: 50 000,00 zł

„Ochrona Juwentus Południe” sp. z o.o.
02-826 Warszawa, ul. Poloneza 91
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Nr KRS: 0000172205
NIP 5213261804
Kapitał zakładowy 50 000,00 zł