Informacje ogólne

Zajmujemy pozycję jednego z liderów wśród agencji ochrony w Polsce, obsługując kilkadziesiąt tysięcy kontrahentów na terenie całego kraju. Firma powstała w 1991 roku. Obecnie jest to grupa spółek połączonych kapitałowo, z których każda posiada odrębną koncesję MSWiA i specjalizuje się w określonej dziedzinie ochrony mienia. Połączenie potencjału zgrupowanych spółek gwarantuje kompleksową obsługę Klientów. 

altNasze zasoby obejmują m.in. najnowocześniejsze w Europie centrum monitorowania, wielofunkcyjną platformę internetową dla klientów www.Juwentus24online.pl, własny Zespół  Badawczy ds. Rozwoju Technicznego oraz sieć załóg interwencyjnych.

Inwestycje w nowoczesną infrastukturę oraz wprowadzanie na rynek nowych produktów i usług są motorami naszego dynamicznego rozwoju. W 2013 roku przychody grupy przekroczyły wartość 228 milionów zł.

Jesteśmy firmą odpowiedzialną i wiarygodną finansowo, co ma znaczenie w sytuacji, gdy wiele przedsiębiorstw znika z rynku lub ogłasza niewypłacalność w przypadku straty spowodowanej zaniedbaniem w wykonaniu usługi. Posiadamy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej do kwoty 10 mln zł oraz indywidualne polisy OC wszystkich agentów na kwotę 100 tys. zł.

Odpowiedzialność materialna, którą gwarantujemy w umowie, jest rzeczywista. Regularnie publikujemy raporty finansowe. Uzyskaliśmy najwyższą ocenę stabilności finansowej i moralności płatniczej, potwierdzone Certyfikatem Wiarygodności Biznesowej. Otrzymaliśmy również tytuł „Przejrzysta Firma”.

Dysponujemy zarówno strukturami wyspecjalizowanymi w obsłudze dużych kontraktów, jak i komórkami odpowiedzialnymi za niewielkie zlecenia. Umożliwia to zawsze takie zorganizowanie ochrony, aby koszty jej prowadzenia były współmierne do istniejących zagrożeń oraz do możliwości finansowych Klientów.

Należymy do branżowych oraz ponadbranżowych organizacji pracodawców, takich jak: Polski Związek Pracodawców „Ochrona”, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Producentów, Projektantów i Instalatorów Systemów Alarmowych „Polalarm”, Polska Izba Ochrony Osób i Mienia, Business Center Club.
 
alt          altDane spółek Juwentus:

„Ochrona Juwentus” sp. z o.o.
02-826 Warszawa, ul. Poloneza 91
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Nr KRS: 0000046040
NIP 5272260025
Kapitał zakładowy: 946 500,00 zł

Agencja Ochrony „Juwentus” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
02-826 Warszawa, ul. Poloneza 91
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Nr KRS: 0000445763
NIP 5260159645

„Ochrona Juwentus - Bis” sp. z o.o.
02-826 Warszawa, ul. Poloneza 91
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Nr KRS: 0000055382
NIP 5213127773
Kapitał zakładowy: 50 000,00 zł

„Ochrona Juwentus Południe” sp. z o.o.
02-826 Warszawa, ul. Poloneza 91
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Nr KRS: 0000172205
NIP 5213261804
Kapitał zakładowy 50 000,00 zł