Certyfikaty jakości i bezpieczeństwa

 

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i stałemu poszerzaniu umiejętności pracowników zapewniamy naszym Klientom jak najwyższą jakość wykonywanych usług. Dowodem naszego zaangażowania oraz dążenia do systematycznej poprawy jakości jest uzyskiwanie nieprzerwanie od 2004 roku certyfikatów Systemów Zarządzania Jakością AQAP oraz PN-EN ISO w zakresie projektowania systemów technicznej ochrony mienia, wykonywania usług technicznej i fizycznej ochrony osób i mienia oraz usług porządkowych. Certyfikaty pozostają w mocy pod warunkiem przestrzegania przez nas ściśle określonych wymagań, co jest regularnie kontrolowane przez zewnętrznych audytorów i daje gwarancję systematycznego doskonalenia procesów zarządzania jakością.W interesie klientów poddaliśmy się długotrwałemu procesowi skrupulatnej weryfikacji prowadzonej przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW). Otrzymane certyfikaty potwierdzają naszą pełną zdolność do ochrony informacji niejawnych klasyfikowanych jako "poufne" oraz wymagane bezpieczeństwo naszego systemu teleinformatycznego.

Działamy w sposób rzetelny i profesjonalny, z poszanowaniem interesów klientów, prawa i etyki zawodowej, co potwierdzają oficjalne rekomendacje Polskiego Związku Pracodawców "Ochrona". Stosujemy w praktyce Kodeks Etyki inżynierów i techników zabezpieczeń elektronicznych, co jest niezbędnym wymogiem dla uzyskania certyfikatu Stowarzyszenia "Polalarm", który posiadamy.

 

alt

Certyfikat AQAP 2110:2009

dla Agencji Ochrony "Juwentus"
Spółka z ograniczona odpowiedzialnością sp. k.
 

alt

Certyfikat ISO 9001:2008

dla Agencji Ochrony "Juwentus"
Spółka z ograniczona odpowiedzialnością sp. k.
     

alt

Certyfikat AQAP 2110:2009

dla "Ochrona Juwentus" Sp. z o.o.
 

alt

Certyfikat ISO 9001:2008

dla "Ochrona Juwentus" Sp. z o.o.
 
     

alt

Certyfikat ISO 9001:2015

dla "Ochrona Juwentus" Sp. z o.o.
 

alt

Certyfikat ISO 9001:2015

dla Agencji Ochrony "Juwentus" 
Spółka z ograniczona odpowiedzialnością sp. k.
 
     

alt

Certyfikat Wiarygodności Biznesowej

dla Agencji Ochrony "Juwentus" 
Spółka z ograniczona odpowiedzialnością sp. k.
 

alt

Certyfikat Firma Wiarygodna Finansowo

dla "Ochrona Juwentus" Sp. z o.o.