Formularz zgłoszeniowy dla Kandydatów do pracy

Prosimy o szczegółowe wypełnienie wszystkich pól formularza zgłoszeniowego. Każda informacja na temat umiejętności, kompetencji czy statusu może mieć znaczący wpływ w procesie selekcji. Jeżeli dane zawarte w formularzu będą odpowiadały naszym aktualnym i przyszłym potrzebom rekrutacyjnym, pracownik działu rekrutacji firmy Juwentus skontaktuje się z Państwem w celu ustalenia terminu spotkania.

Imię i nazwisko:
Wiek:
Płeć: - kobieta
- mężczyzna
Aktualne miejsce zamieszkania: miejscowość, a w przypadku miasta, proszę zaznaczyć równieź dzielnicę i ulicę:
Interesuje mnie praca na terenie Biura Regionalnego:
Aktualny status:
Telefon kontaktowy:
E-mail:
Wykształcenie:
Cel zawodowy:
Interesuje mnie praca na stanowisku/dziale:
Doświadczenie zawodowe lub istotne stałe
Dodatkowe informacje [np. znajomość języków obcych, dodatkowe uprawnienia, posiadanie prawa jazdy i własnego auta ]
Niekaralność
Załączniki
CV:
List motywacyjny:

Potwierdzam prawdziwość powyższych danych i zgadzam się na przetwarzanie i administrowanie moimi danymi, które podałam/em do wiadomości Agencji Ochrony Juwentus oraz pozostałym spółką powiązanym kapitałowo, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacyjnych zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883 z póź. zm.).


Prosimy przepisać kod z obrazka
CAPTCHA Image

[ Inny obrazek ]