Wybierz e-fakturę!


Proszę o wybranie wystawcy faktury
(wybierz właściwą spółkę z Grupy Juwentus)*:
Oświadczenie.pdf Oświadczenie.docOświadczenie

o akceptacji stosowania faktur elektronicznych

Pola oznacozne * są wymagane


Osoba zgłaszająca (imię i nazwisko zleceniodawcy)*:
Nazwa (dotyczy firm):
Ulica i nr domu*:
Kod pocztowy*:
Miasto*:
Adres chronionego obiektu*:
Nr nabywcy lub umowy:
Nip (dotyczy firm):
Na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2011 r., Nr 177, poz. 1054 t.j. z późniejszymi zmianami) akceptuję stosowanie faktur elektronicznych przez spółkę:

  1. Proszę o przesyłanie faktur na podany poniżej adres poczty elektronicznej.

e-mail*:

  1. W razie zmiany adresu poczty elektronicznej zobowiązuję się do pisemnego powiadomienia o nowym adresie.


Podpis klienta (osoby upoważnionej)*:
W przypadku problemów z działaniem strony proszę pobrać i wysłać wypełniony formularz na adres poczty elektronicznej bok@juwentus.pl lub zwykłą pocztą na adres biura(formularz działa z programami typu Outlook, Thunderbird oraz poprzez stronę z pocztą Gmail).